Dôležité telefónne čísla

Záchranná služba - 112

Polícia - 158

Hasiči - 150

Univerzitná nemocnica Kramáre
Limbova 5
833 05 Bratislava

tel.: 02/59541111 

Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava-Petržalka

tel.: 02/68671111

Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava)

tel.: 02/48234111