Pravidlá

Turnaj sa hrá podľa podľa pravidiel medzinárodnej florbalovej federácie IFF.


Vyhodnotenie postupu:

Víťazstvo - 3 body
Remíza - 1 bod
Prehra - 0 bodov

Ak získajú dva tímy v skupine rovnaký počet bodov, o konečnom poradí rozhoduje:
- počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
- rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
- celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
- celkový rozdiel skóre
- celkový počet vstrelených gólov
- los

Po remíze v play-off vyraďovacích zápasoch nasleduje:
- séria 3 trestných nájazdov
- séria 1 trestného nájazdu (rýchla smrť)


Jury turnaja:

Roman Cíbik
Lukáš Řezanina


Protesty:

Protest musí byť odovzdaný písomne vedúcemu haly a adresovaný JURY turnaja najneskôr do 15 minút od ukončenia zápasu spolu s poplatkom za podanie protestu vo výške 40 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá v prospech organizátora. Rozhodnutie JURY je konečné a nemenné.

V prípade podania protestu na neoprávnený štart hráča je vyzvaný klub (tím) povinný predložiť JURY turnaja doklad totožnosti alebo iný doklad, ktorý jednoznačne identifikuje hráča. V prípade, ak doklad totožnosti hráča nebude predložený JURY turnaja, protest bude automaticky uzavretý ako oprávnený.


Súpiska tímu:

Každý tím musí odovzdať a potvrdiť v užívateľskom rozhraní klubu súpisku tímu. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení v online súpiske. Možnosť úpravy súpisiek je povolená do 7.8.2024 - 23:59. Po tomto termíne sa súpisky uzavrú a nie je možné dopĺňať ďalších hráčov!


Zápis o stretnutí:

Nie je potrebné vypĺňať ani odovzdávať na zapisovateľskom stolíku. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení v online súpiske.


Čakacia doba:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Po vypršaní 5 minút nasleduje kontumácia v prospech prítomného tímu.


Štart hráča:

Hráč môže v priebehu turnaja štartovať len za jeden klub (ak mu to jeho vek a časový rozpis turnaja povolí, môže nastúpiť v rámci klubu vo viacerých kategóriách). Pozor, takýto hráč musí byť uvedený na súpiskách tímov, v rámci ktorých bude môcť nastúpiť.

V prípade, ak hráč nastúpi za tím, na ktorého súpiske sa nenachádza, alebo poruší predpis štartu hráča v kategórii Muži OPEN, po zistení porušenia tohto pravidla bude hráč vylúčený z turnaja a posledný zápas, v ktorom nastúpil, kontumovaný v neprospech tímu v ktorom nastúpil.

Klub (tím) je v prípade podania protestu na neoprávnený štart hráča povinný predložiť JURY turnaja doklad totožnosti alebo iný doklad, ktorý jednoznačne identifikuje hráča. V prípade, ak doklad totožnosti hráča nebude predložený JURY turnaja, protest bude automaticky uzavretý ako oprávnený.

JURY turnaja si vyhradzuje právo pre udelenie výnimky pre štart mladšieho hráča voči podpísanému prehláseniu od rodiča. Podmienkou je štart hráča iba v jednej kategórii (max. 2 hráči).


Vylúčenie hráča:

ČK (technický trest) vedie automaticky k vylúčeniu hráča do konca zápasu.
ČK (trest do konca zápasu) znamená stop v aktuálnom zápase a na nasledujúci zápas.


Farby dresov:

V prípade zhody farebných kombinácii dresov je tím uvedený v zápise ako "hosť" povinný zmeniť farbu svojich dresov za inú farebnú sadu.


Rozpis zápasov:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v uverejnenom zápise. O všetkých zmenách budú informovaný vedúci družstiev, ktorých sa zmena týka.


Ocenenia:

Prvé tri tímy v každej kategórii získajú pohár a medaile (max. 20 medailii na tím). Po skončení finálových zápasov bude v každej kategórii vyhlásený All-stars turnaja (5 hráčov + 1 brankár).


HRACÍ ČAS

Muži PRO

Zápasy základných skupín a Play-off - 3x15 minút hrubý čas, posledné 3 minúty meraný čistý čas.
Prestávka medzi tretinami 5 minút. TIME-OUT možný jeden krát za zápas pre každý tím (30 sekúnd).
V prípade nerozhodného stavu v Play-off zápasoch nasledujú nájazdy po 3 série, následne "rýchla smrť".

Muži OPEN, Ženy

Zápasy základných skupín a play-off po štvrťfinále 2x15 minút hrubý čas. 
Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. Bez možnosti TIME-OUT.

Štvrťfinále, semifinále a finále 2x20 minút hrubý čas, posledné 3 minuty bude meraný čistý čas (v prípade nerozhodnutia nájazdy 3 série, následne "rýchla smrť").
Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. TIME-OUT možný jeden krát za zápas pre každý tím (30 sekúnd) - až od 1/4 Play-off.