Kategórie

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kategóriu v prípade, ak nebude kategória naplnená dostatočným počtom tímov. Organizátor si vyhradzuje právo preradiť tím do inej kategórie. 


Muži PRO

Celkový počet tímov: 8
Tímy zo slovenskej extraligy - max. počet 6 tímov
Tímy z dvoch najvyšších súťaží - Česká republika, Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko
Vekový limit hráčov: ročník 2007 a starší
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na udelenie vekových výnimiek v prípade štartu družstiev U19 alebo U20.

Štart žien v kategórii nie je povolený. Prípadný štart sa považuje za neoprávnený štart.

 


Muži OPEN

Celkový počet tímov: 32
Tímy z nižších súťaží ako v kategórii Muži PRO resp. turnajové tímy.
Vekový limit hráčov: ročník 2007 a starší
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.

V kategórii Muži OPEN nemôžu nastúpiť hráči, ktorí:

- odohrali akýkoľvek zápas za reprezentáciu krajiny (muži/juniori) v posledných 5 rokoch (záznam štartu v IFF - týka sa reprezentácii Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česká republika, Lotyšsko, Slovensko)
- v sezóne 23/24 nastúpili v najvyššej súťaži mužov viac ako na 3 zápasy (týka sa najvyšších súťaží Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Česká republika, Lotyšsko, Slovensko).
- Organizátor tento zákaz bude kontrolovať až na základe podaného protestu. Štart v reprezentácii bude kontrolovaný v profile hráča na https://floorball.sport prípadne na iných stránkach a štart v najvyššej súťaži na oficiálnych webových stránkach florbalových zväzov/federácii.

Štart žien v kategórii nie je povolený. Prípadný štart sa považuje za neoprávnený štart.


Ženy

Celkový počet tímov: 12
Vekový limit hráčov: ročník 2009 a staršie
Usporiadateľ si vyhradzuje právo udeliť divokú kartu.

Štart mužov v kategórii nie je povolený. Prípadný štart sa považuje za neoprávnený štart.