Propozície

Termín: 

8. - 11.8.2024


Organizátor:

SFC, o.z.


Registrácia:

Registrácia klubov resp. tímov je možná jedine prostredníctvom online prihlášky cez túto web stránku, ktorá je zároveň platná až po prijatí registračného poplatku za účasť na turnaji. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť tímu, ktorý nebude mať do 31.5.2024 splnené všetky platobné povinnosti voči organizátorovi. Registrácia tímov je možná do 31.5.2024 (vrátane) alebo do úplného zaplnenia kategórie (ostatné tímy budú zaradené "pod čiaru" tzn. na listinu náhradníkov a v prípade, ak niektorý zo zaregistrovaných tímov neuhradí štartovné do 31.5.2024, posunie sa poradie tímov o priečku vyššie. Tieto tímy budú oslovené v poradí, v akom boli zaregistrované. Všetky prijaté tímy budú mať potvrdenú účasť na turnaji do 31.5.2024.


Hrací systém turnaja:

Tímy sú rozdelené do základných skupín, z ktorých do play-off postupujú všetky tímy.

Systém turnaja sa odlišuje v kategórii Muži PRO:

Play-off formát (6 a viac tímov) - prvé dva tímy v každej skupine postupujú do play-off pavúka, tímy na 3. a 4. mieste pokračujú v pavúkovi o umiestnenie. Poradie v základnej skupine rozhodne o súperoch v play-off, ktoré pokračuje vyraďovacím spôsobom.

Skupina formát (5 a menej tímov) - tímy odohrajú v skupine zápasy každý s každým, finále tímy na 1. a 2. mieste, o 3. miesto tímy na 3. a 4. mieste tabuľky. 

  • skupiny po 4 alebo 5 tímoch, hrá každý s každým
  • garancia minimálneho počtu 4 zápasov pre každý zúčasnený tím
  • všetky play-off zápasy sa hrajú vyraďovacím spôsobom
  • usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť systém turnaja v prípade, že sa prihlási menší počet tímov
  • zápas o 3. miesto v každej kategórii hrajú tímy porazené v semfinále

 


Rozhodcovia:

Zápasu budú rozhodovať rozhodcovia zo Slovenska, Českej republiky a iných zemí.


Rozpis zápasov:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. O zmene budú včas informovaní všetci manažéri tímov, ktorí budú uvedený ako manažér registrovaného klubu. 


Ocenenia:

V každej kategórii budú ocenené prvé tri tímy:

  • pohár

  • medaile (max. 20 medaily na tím)

 

Víťaz každej kategórie naviac získa:

  • 300 € voucher na nákup florbalového vybavenia vo Florbal4u.com

  • zdarma štartovné na 8. ročník 2025


V kategórii Muži PRO získa víťaz putovný pohár s históriou všetkých víťazov jednotlivých ročníkov.

Po ukončení finálových zápasov bude v každej kategórii vyhlásený All-stars + BEST PLAYER (najproduktívnejší hráč).


Predzápasová príprava:

Rozcvičenie pred zápasom bude možné len do oficiálneho začiatku nasledujúceho zápasu. V opačnom prípade je rozcvička možná len mimo priestorov ihriska.


Šatne:

Vzhľadom na obmedzené počty šatní v jednotlivých halách, budú tieto šatné slúžiť len na prezlečenie, tzn. v šatniach nebude možné odkladať veci a hráči sú povinní svoje veci zobrať počas zápasu mimo priestorov šatní. Organizátor nezodpovedá za straty osobných vecí počas celého turnaja.


Poistenie hráčov:

Každý účastník turnaja nastupuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zranenie, ochorenie či stratu vecí počas turnaja.


Zápis o stretnutí:

Nie je potrebné vypĺňať ani odovzdávať na zapisovateľskom stolíku.