Štartovné

Štartovné za tím podľa kategórie:

Muži PRO
280 €

Muži OPEN, Ženy
200 €

Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 15.5.2024. Tím, ktorý nebude mať do tohto termínu (vrátane) uhradené štartovné, bude z turnaja automaticky vyradený a jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom. Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet, platba v hotovosti na mieste nie je možná! V prípade odmietnutia účasti zo strany tímu po 15.5.2024 sa štartovné nevracia.

V kategórii Muži PRO budú všetky zápase streamované live na YouTube + highlighty na platforme sport.video

V kategórii Muži OPEN a Ženy budú streamované finálové zápasy na Youtube + highlighty všetkých zápasov na platforme sport.video


Individuálny poplatok:

18,- € / každý člen tímu (hráči, realizační tím)

Po úhrade individuálneho poplatku obdrží každý klub (tím) pri registrácii fyzické silikónové náramky.

Poplatok zahrňuje:

 • zdarma mestská hromadná doprava v Bratislave počas turnaja (8.-11.8.2024)
 • vstup na všetky zápasy turnaja
 • 3 € voucher do KFC (OC Vivo)
 • 20% zľava na vstup na UFO Bratislava
 • vstup na turnajové párty
 • zvýhodnené ceny na vodné športy WakeLake
 • zvýhodnený vstup do 3D Land
 • 15% zľava na nákup v kamennej predajni Florbal4u.com
 • 20% zľava v Bowlingové národné centrum
 • 50% zľava v Jump Fun


Individuálny náramok je pre každého aktívneho účastníka povinný!

Bez náramku nie je možné nastúpiť na zápas ako hráč ani člen realizačného tímu!

Platba za ID náramky musí byť pripísaná na účet najneskôr 15.7.2024.


Platba štartovného a individuálnych poplatkov:

Adresa majiteľa účtu: SFC, o.z., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava
IBAN: SK3783300000002401109006
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: ID číslo tímu (uvedené v užívateľskom rozhraní a potvrdzujúcom e-maily o úspešnej registrácii)
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu, kategória


Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 15.5.2024. Nakoľko je počet tímov v každej kategórii obmedzený, turnaja sa môžu zúčastniť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 


Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:

 • v prípade odhlásenia sa tímu z turnaja po 30.6.2024 resp. nedostavenia sa na turnaj, bude tímu účtovaná pokuta 350,-€ a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližší 1 rok na turnaji Slovak Floorball Cup).