Štartovné

Štartovné za tím podľa kategórie:

Muži PRO
240 €

Muži OPEN, Ženy, Juniori
180 €

Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 15.5.2022. Tím, ktorý nebude mať do tohto termínu (vrátane) uhradené štartovné, bude z turnaja automaticky vyradený a jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom. Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet, platba v hotovosti na mieste nie je možná! V prípade odmietnutia účasti zo strany tímu po 15.5.2022 sa štartovné nevracia.

V prípade, ak bude turnaj zrušený z dôvodu pandemickej situácie, štartovné bude vrátené v plnej výške.

Individuálny poplatok:

15,- € / každý člen tímu (hráči, realizační tím)

 • zdarma mestská hromadná doprava v Bratislave počas turnaja (11.-14.8.2022)
  (bez náramku celodenný lístok MHD na 4 dni - hodnota 14 €)
 • vstup na všetky zápasy turnaja
 • 1x jednodenný vstup ZDARMA do FITINN (OC VIVO)
 • 20% zľava na vstup na UFO Bratislava
  (cena vstupného 7,40 € - ušetríte 3,70 €)
 • vstup na turnajové párty
  (2x vstup na párty - ušetríte 10 €)
 • zvýhodnené ceny na vodné športy WakeLake
 • zvýhodnený vstup do 3D Land
 • zvýhodnené ceny v Street Good
 • 15% zľava na nákup v kamennej predajni Florbal4u.com
 • 20% zľava v STATION Baguette prevádzkach (OC Central a Polus City Center)

Individuálny náramok je pre každého aktívneho účastníka povinný!
Bez náramku nie je možné nastúpiť na zápas ako hráč ani člen realizačného tímu!

Platba za ID náramky musí byť pripísaná na účet najneskôr 15.7.2022.

Platba štartovného a individuálnych poplatkov:

Adresa majiteľa účtu: SFC, o.z., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava
IBAN: SK3783300000002401109006
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: ID číslo tímu (uvedené v užívateľskom rozhraní a potvrdzujúcom e-maily o úspešnej registrácii)
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu, kategória

Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 15.5.2022. Nakoľko je počet tímov v každej kategórii obmedzený, turnaja sa môžu zúčastniť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 

Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:

 • v prípade odhlásenia sa tímu z turnaja po 10.7.2022 resp. nedostavenia sa na turnaj, bude tímu účtovaná zmluvná pokuta 350,-€ a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližší 1 rok na turnaji Slovak Floorball Cup). V prípade, ak bude turnaj zrušený z dôvodu pandemickej situácie, štartovné bude vrátené v plnej výške bez akejkoľvek pokuty.